Το κολλάζ του άνδρα και της γυναίκας, της Εύης Αργυροπούλου

Σάρωση_20180203 (4)

Σάρωση_20180222 (6)

Σάρωση_20180222 (4)

Σάρωση_20180222 (5)

Σάρωση_20180222 (7)

Σάρωση_20161019

Σάρωση_20180203

Σάρωση_20180203 (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s