Πολιτική, οικονομία, ηθική: συζήτηση με τον Χρήστο Τζάγκα

Μια συζήτηση του Δημήτρη Μουταφίδη με τον Χρήστο Τζάγκα για τη σχέση οικονομίας, πολιτικής και ηθικής με αφορμή τα Paradise Papers. Φωτογραφία: Youngworkers.org

Μια άλλη διαθήκη, του Δημήτρη Μουταφίδη

Ο Δημήτρης Μουταφίδης γράφει, με αφορμή τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση, για μια άλλη πολιτική και πνευματική παράδοση του 20ού αιώνα. Φωτογραφία: Χρύσα Δήμα.

Jürgen Habermas – Σημειώσεις για την μετα-κοσμική κοινωνία

Το κείμενο αυτό του Γερμανού φιλοσόφου Jürgen Habermas δημοσιεύτηκε στο Blätter für deutsche und internationale Politik τον Απρίλιο του 2008. Μετάφραση από τα αγγλικά: Αναστασία Ματσακίδου