Επικοινωνία

Το περιοδικό “Πλάνη” δημοσιεύει τα κείμενα των συντακτών της μία φορά το μήνα, συνήθως στις αρχές του. Αποτελείται από συντακτική ομάδα, η οποία είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο και την επιμέλεια των κειμένων που της αποστέλλονται. Όσοι ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν κάποιο κείμενο, αυτό θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 2000 λέξεις και να αποστέλλεται εγκαίρως (γύρω στις 15-20 του μηνός) στην ηλεκτρονική διεύθυνση periodikoplani@yahoo.com. H έγκαιρη αποστολή των κειμένων κρίνεται απαραίτητη, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την επιμέλεια και την απάντηση (έγκριση ή απόρριψη του εκάστοτε πρωτότυπου κειμένου ή μετάφρασης). Τα κείμενα αποστέλλονται πάντα με το ονοματεπώνυμο του γράφοντος ή του μεταφραστή και δημοσιεύονται μαζί με τα υπόλοιπα.

Απορρίπτονται εξαρχής κείμενα με ολοκληρωτικό, προπαγανδιστικό, υβριστικό ή στοχοποιητικό, απέναντι σε πρόσωπα ή ομάδες, περιεχόμενο.  Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση ή η απόρριψη ενός κειμένου θα γίνεται με συγκεκριμένους όρους και στη βάση μιας επιχειρηματολογίας. Ακόμη, μπορούν να δημοσιευτούν απαντήσεις σε κείμενα που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην “Πλάνη” και επιχειρούν να ανοίξουν ένα δημόσιο διάλογο.

Η Συντακτική Ομάδα: Αναστασία Ματσακίδου, Αντώνης Παπαδάκης, Χρήστος Γραμμένος, Δημήτρης Μουταφίδης, Μέγκι Ζένελακ, Νίκος Βράντσης, Άγγελος Μουταφίδης

Advertisement