Η Ελλάδα που δεν θυμάμαι, της Εύης Αργυροπούλου

Ένα μικρό μέρος της συλλογής της Εύης Αργυροπούλου.