Το όριο, του Νίκου Βράντση

Ένα κείμενο του Νίκου Βράντση για τα όρια ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο χώρο και χρόνο, καθώς και για την διάβρωση αυτής της σχέσης από τη χρήση των smartphones. Επιλογή φωτογραφιών: Νίκος Βράντσης