Χρήστος Γραμμένος – Η μεσογειακή σιέστα της σοσιαλδημοκρατίας

Ο Χρήστος Γραμμένος τοποθετείται στο πρόβλημα του σοσιαλδημοκρατικού χώρου. Φωτογραφία: Μαρία-Μαριέλα Ζίντρου