Ρίτσαρντ Ρόρτυ – Προς μια μετα-μεταφυσική κουλτούρα, συνέντευξη στον Michael O’ Shea

Συνέντευξη του Richard Rorty στο Harvard Review of Philosophy (άνοιξη 1995). Μετάφραση: Αναστασία Ματσακίδου