Γραφές της ιστορίας και της πραγματικότητας, του Δημήτρη Μουταφίδη

Κριτική βιβλιοπαρουσίαση του έργου του Ivan Jablonka, "Η ιστορία είναι μια σύγχρονη λογοτεχνία" (μτφ. Ρίκα Μπενβενίστε, εκδ. Πόλις, 2017). Γράφει ο Δημήτρης Μουταφίδης